کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار گویا آی تی - صفحه 6

همیشه از عبارت جوان سازی و پاک سازی در صنعت آرایش و پوست مورد استفاده قرار می گیرد اما با روی کار آمدن افزونه های مختلف برای مرورگر ها، به ناچار این عبارت را به سمت مرورگر فایرفاکس کشیدیم. افزونه  Clear Console  در واقع ابزا