جشنواره نوروزی

اخبار گویا آی تی - صفحه 5

با سری مقالات “challenge” همراه باشید. گویا آی تی سعی داره برای معرفی اپ های جدید ،متفاوت تر از سایر رسانه ها عمل کنه و با یک تیر چند نشون بزنه. شما در این سری مقالات هر بار با یک دسته از محصولات آشنا میشید ، با این تفاوت که