جشنواره نوروزی

اخبار گویا آی تی - صفحه 4

چند سالی است که پدیده ای موسوم به استارتاپ ویکند در سراسر جهان رو به فراگیر شدن گذاشته و این پدیده نوظهور که در بسیار موارد منجر به ارائه کسب و کارهای نوین نیز گشته با اقبال کارآفرینان ایرانی نیز مواجه شده است؛ در ادامه به ب