جشنواره نوروزی

اخبار گویا آی تی - صفحه 2

چه چیز باعث شده که طنین صدای ساعت Big Ben در لندن خاص شود؟ پژوهشگران دانشگاه ”لایسستر“ انگلستان با ایجاد یک نقشه‌ی لرزش‌ از این ناقوس بزرگ و مشهور، دلیل این مساله را کشف کنند. بی‌بی‌سی هزینه‌‌های مالی این پژوهش را عهده‌دار ش