جشنواره نوروزی

اخبار گویا آی تی - صفحه 12

شاید تا چند سال پیش که اینترنت پر سرعت اینقدر فراگیر نشده بود فکر نمی کردیم که آن را بتوانیم با سرعت بسیار بیشتری بر روی موبایل هایمان داشته باشیم. تصور آنکه موبایل های معمولی آنقدر سریع جای خود را به تلفن های هوشمند می دهند