کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار گویا آی تی - صفحه 12

تاکنون خودرو های بسیاری از کمپانی های متنوع تولید و روانه بازار شده است. اما علیرغم تنوع محصولات و گستردگی انتخاب تا کنون هیچ خودرو سازی اقدام به تولید خودرویی مناسب و شخصی سازی شده برای خانم ها یا آقایان ننموده است. در حال