جشنواره نوروزی

اخبار فریادگر - صفحه 7

شنیده شد که محسن هاشمی رفسنجانی فرزند مرحوم آیت‌‌ا... هاشمی از نمایشگاه بهاره افشاری بازدید کرد. محسن هاشمی رفسنجانی فرزند مرحوم آیت ا... هاشمی از نمایشگاه بهاره افشاری بازدید کرد.نامه نیوز نوشت؛ این نمایشگاه که با موضوع قضاوت، از بیست و نهم بهمن اف