خرید سکه کلکسیونی

اخبار فریادگر - صفحه 7

نخست‌وزیر جمهوری مالت از آزادی تمام مسافران پرواز افریقیه ایرویز خبر داد که صبح جمعه با ۱۱۸ سرنشین از آسمان لیبی ربوده شده و در کشور مالت فرود آمده بود. نخست وزیر جمهوری مالت از آزادی تمام مسافران پرواز افریقیه ایرویز خبر داد که صبح جمعه با ۱۱۸ سرنشی