کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار فریادگر - صفحه 7

راند پنجم مسابقات اتومبیل رانی آفرود قهرمانی کشور امروز جمعه ۱۵ بهمن ماه با حضور 140 اتومبیل ران از 15 استان کشور در سمنان برگزار شد و مرحله پایانی این مسابقات اسفند ماه در استان مازندران برگزار می شود