کتاب سکه های ماشینی قاجار

فریادگر - صفحه 5

یکی از بسترهای مهم و جاری در برقراری روابط و تعامل فرهنگی بین کشورها و ملت ها در حوزه مکتوب، در قالب تبادلات کپی رایت و ترجمه آثار به زبان های مختلف و چاپ و انتشار آنها در دیگر کشورها است. امروزه کتابهای مختلفی به زبانهای علمی خصوصا انگلیسی نوشته می‌شود ک