جشنواره نوروزی

اخبار فریادگر - صفحه 5

در خانه مشهور مد «فردوس» در گروزنی، پایتخت جمهوری چچن، یک نمایش مد اسلامی لباس برگزار شد. به گزارش فرادید، «عایشه قادروف» دختر «رمضان قادروف»، رئیس جمهور چچن طراح ارشد خانه مد « فردوس» این نمایش مد