خرید سکه کلکسیونی

اخبار فریادگر - صفحه 42

رئیس اطلاعات ملی آلمان اعلام کرد ادوارد اسنودن یک جاسوس روس است رئیس اطلاعات ملی آلمان اعلام کرد ادوارد اسنودن یک جاسوس روس است به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک هانس جورج ماسن وزیر اطلاعات ملی آلمان اعلام کرد ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس ام