کتاب سکه های ماشینی قاجار

فریادگر - صفحه 42

امروز قیمت سکه بهارآزادی نسبت به دیروز تغییری نداشت اما نیم سکه و ربع سکه ارزان شدند دلار و یورو هم اندکی افزایش قیمت داشتند امروز قیمت سکه بهارآزادی نسبت به دیروز تغییری نداشت اما نیم سکه و ربع سکه ارزان شدند دلار و یورو هم اندکی افزایش قیمت داشتند به گز