جشنواره نوروزی

اخبار فریادگر - صفحه 3

سیاستمدار کره‌جنوبی که احتمالا رئیس‌جمهوری بعدی این کشور باشد وعده به برقراری عدالت داد. به گزارش رویترز، مون جائه‌لی، که در نظرسنجی‌ها در صدر قرار دارد می‌گوید ما راه درازی برای پیمودن داریم و همه دارای یک حس مشترک هستیم و آن هم تغییر حکومت است. جائه لی