خرید کتاب سکه طلا

اخبار فریادگر - صفحه 2

چهار ایرانی نجات‌یافته توسط اعضای یک شبکه قاچاق انسان از شهر «کایسری» در مرکز ترکیه به محله زیتون بورنی استانبول منتقل شده بودند و ربایندگان برای آزادی‌شان، از خانواده آنها مبالغ قابل توجهی پول نقد خواسته بودند. چهار ایرانی نجات یافته توسط اعضای یک ش