کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار فریادگر - صفحه 1

چهل روز از آن پنجشنبه تلخ گذشت؛ از آن اتفاق تاریخی که تمام ایران را به درد آورد. چهل روز از اتفاقی چهل روز از سوختن و فروریختن ساختمان پلاسکو در قلب تهران گذشت و بعد از آن، برای خیلی‌ها تهران دیگر آن شهر قبلی نیست. حالا هروقت از مرکز شهر رد می‌شویم، جای خ