جشنواره نوروزی

اخبار دانشجو - صفحه 7

در پی ادامه تنش‌ها میان آلمان و ترکیه، نمایندگان آلمانی از دولت این کشور خواستند تا نیروهای آلمانی را از اینجرلیک خارج کند. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، حزب سوسیال