کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار دانشجو - صفحه 4

بنا بر آمار اعلامی از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پارک قائم در منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۸ نیز در شرایط قرمز آلودگی بسر برده و هوا برای همه گروه‌های جامعه آلوده می‌باشد.