خرید سکه کلکسیونی

اخبار دانشجو - صفحه 2

علی رغم تلاش های گسترده نیروهای امدادی کل ساختمان پلاسکو فرو ریخت. اخبار خبرنگار خبرگزاری دانشجو حاکی است هنگام فرو ریختن ساختمان پلاسکو، تعدادی از آتش نشانان د