خرید کتاب سکه طلا

دانشجو - صفحه 168

شاید ماجرای این قراردادها باجی باشد که در زمان برجام به طرف مقابل داده شده است و ما نمی دانیم هیچ آدم عاقل و کسی که یک لیوان آب در ایران خورده باشد حاضر نیست این را ادامه بدهد در اولین بخش از میزگرد تخصصی خبرگزاری دانشجو با موضوع قراردادهای جدید نفتی خادم