خرید کتاب سکه طلا

الف - صفحه 6

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نی ریز گفت: هادی جواهر آثار، یکی از هنرمندان پیکر تراش این شهرستان، سردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر نامدار ایرانی را به سفارش وزارت خارجه قبرس ساخت. به گزارش ایرنا، فاطمه قرایی افزود: این سردیس قرار ا