خرید کتاب سکه طلا

الف - صفحه 4

نصف فنجان از انجیر خشک شده و خام مقدار بالایی کلسیم در حدود ۱۲۰ میلی گرم دارد که شامل ۱۲ درصد ارزش روزانه می شود. انجیر خشک همچنین دارای فسفر است. فسفر در شکل گیری استخوان ها یا جوش خوردن آنها پس از آسیب دیدگی یا شکستگی موثر است. کلسیم از مهم ترین