کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار الف - صفحه 4

ایسنا نوشت: آمارها نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد مردم ترکیه، هرگز در رویدادهای فرهنگی و هنری شرکت نکرده اند. براساس گزارش بنیاد فرهنگ و هنر استانبول، بیش از ۷۰ درصد مردم ترکیه هرگز در عمر خود به یک رویداد فرهنگی و هنری از جمله کنسرت ، سینما، ت