خرید کتاب سکه طلا

اخبار الف - صفحه 3

کتاب فروشان سراسر کشور می توانند تا پایان روز ۱۴ اسفندماه برای شرکت در طرح «عیدانه کتاب» ثبت نام کنند. به گزارش «صبح نو» کتاب فروشان می توانند تا ۱۴ اسفندماه با مراجعه به سایت خانه کتاب به نشانی (ketab.ir) در طرح «