خرید کتاب سکه طلا

اخبار الف - صفحه 2

نخستین گزارش از ۱۰۰ گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی با موضوع سامانه جامع گمرکی منتشر شد. به گزارش خبرآنلاین هفته گذشته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی و هیئت همراه از گمرک جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند. در حاشیه این بازدید طیب نیا د