خرید سکه کلکسیونی

اخبار الف - صفحه 170

مدیرعامل خانه سینما از انتخاب کمال تبریزی به عنوان دبیر جشن این تشکل صنفی خبر داد به گزارش ایسنا رضا میرکریمی با اعلام این خبر درباره ی آخرین تصمیمات درمورد روند برگزاری جشن خانه سینما و انتخاب دبیر جشن گفت آیین نامه جشن هجدهم خانه سینما تنظیم شده است و ش