خرید سکه کلکسیونی

اخبار الف - صفحه 170

هنرهای تجسمی وقتی که به سالگرد رحلت امام خمینی ره نزدیک می شویم صحنه هایی از پیکر امام در یک اتاقک شیشه ای بر سر و صورت زدن مردم و گریه های مادر و مادربزرگ ها با دیدن تصاویر عزاداری از تلویزیون برایم تداعی می شود تصاویری که از دوران کودکی در ذهنم نقش بسته