جشنواره نوروزی

اخبار خبرگزاری آریا - صفحه 5

خبرگزاری آریا- سرپرست سازمان حج و زیارت گفت: این که تاکنون به جزئیات مذاکرات در خصوص فاجعه منا پرداخته نشده به این خا