جشنواره نوروزی

اخبار خبرگزاری آریا - صفحه 3

خبرگزاری آریا- کارشناسان مسائل ‏اقتصادی و مالی بر این ‏باورند که اگر رشد ‏اقتصادی چین کند شود ‏اما به حالت باثبات و ‏