خرید سکه کلکسیونی

تهران نیوز

مناطق مختلف بحرین شب گذشته صحنه تظاهرات در حمایت از مرجعیت و محکومیت جنایت اخیر رژیم آل خلیفه بود.به گزارش تهران نیوز ، به نقل از المنار، شهروندان بحرینی شب گذشته با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف، جنایت اخیر رژیم آل خلیفه در منطقه الدراز و حمله به منزل