جشنواره نوروزی

اخبار جوان ایرانی - صفحه 7

سرویس اقتصاد جوان ایرانی _ بخش بورس، بیمه، بانک و بازار: رئیس اتاق اصناف کشور: دوره جدید نمایشگاه های بهاره از امروز در دو منطقه ی مصلی و حکیمیه آغاز شده است. به گزارش جوان ایرانی به نقل از صبحانه، علی فاضلی رئیس اتحادیه کشور در محل نمایشگاه های فروش ب