کتاب سکه های ماشینی قاجار

جوان ایرانی - صفحه 6

سرویس اقتصاد جوان ایرانی _ بخش بورس، بیمه، بانک و بازار: رتبه‌بندی کشورها از منظر شاخص‌های مختلف اقتصادی، به‌منظور یافتن تصویری شفاف از جایگاه آنها در فضای جهانی، موضوعی است که سازمان‌های بین‌المللی مختلف هر ساله به آن توجه دارند. به گزارش جوان ایرانی