خرید کتاب سکه طلا

اخبار جوان ایرانی - صفحه 12

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب: محمدهاشم اکبریانی نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید خود گفت: در حال حاضر یک مجموعه مقاله آماده چاپ دارم که مراحل اولیه فنی را طی کرده و از طرف ناشر برای گرفتن مجوز چاپ به ارش