خرید کتاب سکه طلا

اخبار حقوق نیوز - صفحه 1

کسی سهم او را در تحریک بخشی از جامعه در اتفاقات سال ۸۸ فراموش نمی‌کند! شیطنتی شبیه به همین اقدامی که امروز با وجود منع از دوقطبی کردن فضای انتخابات، او همچنان بر نیت خود و به نتیجه رسانیدن آن اصراردارد. چرا احمدی نژاد که می داند احتمال تایید ص