خرید کتاب سکه طلا

اخبار آناج - صفحه 1

مدیر روابط عمومی دانشگاه بناب، گفت؛ بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی، بارویکرد ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه آنالیز ریاضی، 6 الی 7 بهمن ماه سال جاری در محل دانشگاه بناب برگزار خواهد شد.مجتبی فتحی زاده در جمع خبرنگاران در خصوص محورهای این س