جشنواره نوروزی

اخبار آناج - صفحه 1

دو ورزشکار بانوی تبریزی به اردوی تیم ملی قایقرانی آب های آرام جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند.به گزارش آناج، معصومه داناپور در رده سنی بزرگسالان و پرستو مه نمای اقدم در رده سنی جوانان در رشته کانو کانادائی به اردوی تدارکاتی تیم ملی دعوت شدند. این اردو از ه