خرید سکه کلکسیونی

اخبار تامین اجتماعی - صفحه 1

نماینده آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیر کل تامین اجتماعی گلستان گفت: بی شک توسعه پایدار و عامل ثبات هر جامعه ای از مسیر تامین اجتماعی می گذرد و بدین جهت در برنامه های کلان کشوری نیز باید به مقوله تامین اجتماعی نگاه ویژه ای وجود داش