جشنواره نوروزی

اخبار صاحب نیوز - صفحه 7

امیر آذرافروز با اشاره به تهدیدات در اطراف مرزهای ایران و حضور آمریکا و اسراییل در کشورهای همسایه، گفت: آنچه سبب وحشت دشمنان از انجام عملیات نظامی علیه ایران می شود استمرار روحیه ایثار و شهادت در جوانان و ایستادگی خانواده های شهدا است. به گز