خرید سکه کلکسیونی

اخبار صاحب نیوز - صفحه 7

امروز در کنار درخت گردوی بودیم که هشت قرن است ریشه در خاک فریدن دارد و با سخاوتی وصف نشدنی مردمان دیارش را با میوه هایش پذیرا بوده است. به گزارش صاحب نیوز به نقل از دیار اقوام، فریدن یک از سرزمین های تاریخی کشور به شمار می رود و بر اساس نظر