جشنواره نوروزی

اخبار صاحب نیوز - صفحه 6

غلامی گفت: طرح جامع شهری سفیدشهر ابلاغ نشده و بلاتکلیف مانده است. به گزارش صاحب نیوز؛ شهردار سفیدشهر با اشاره به این که طرح جامع این شهر در سال ۱۳۸۹ تدوین شده اظهار کرد: متاسفانه این طرح به خاطر نبود ناآگاهی برخی مشاوران آن و عدم شناخت کافی ن