خرید سکه کلکسیونی

صاحب نیوز - صفحه 6

جلسه انتخاب معتمدین هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان با حضور ۲۷ نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم، اعضاء هیأت نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل شد. به گزارش صاحب نیوز؛ جلسه انتخاب معتمدین هیأت اجرایی انتخابات ریا