خرید کتاب سکه طلا

اخبار صاحب نیوز - صفحه 5

تزریق خارجی یا الگوی اسلامی، دو موضوعی است که گاها افراد با گرایش های مختلف در رابطه با اقتصاد مقاومتی به آن می پردازند و در این رابطه باید دانست، بستر مناسب برای اجرای اقتصاد مقاومتی کجاست؟صاحب نیوز _  محسن منصوری/ برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اب