خرید کتاب سکه طلا

اخبار صاحب نیوز - صفحه 2

نکویی بیان کرد: حجم سد قدیم کوچری محدود است و از طریق لوله های انتقال آب از سرچشمه های رود دز در یک هفته پر می شود.به گزارش صاحب نیوز به نقل از دیار عالمان، مدیر امور منابع آب گلپایگان گفت: خبر سر ریز شدن آب از سد کوچری واقعیت ندارد. مدتی است که برخی ک