خرید کتاب سکه طلا

صاحب نیوز - صفحه 14

غفاری گفت: نیازسنجی فرصت های شغلی مورد نیاز شهرستان، تکمیل بانک اطلاعات نیروی انسانی، تهیه بانک اطلاعات مشاغل، فرصت های سرمایه گذاری که در شهرستان موجود است و هدایت افراد کارجو و فاقد مهارت بخشی از اقداماتی است که توسط موسسه در سال ۹۵ انجام شده است.