خرید کتاب سکه طلا

صاحب نیوز

پس از ۶۵ ساعت از زمان رسمی اتمام رای گیری و آغاز شمارش آراء اسامی نهایی منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام شد. به گزارش خبرنگار صاحب‌نیوز، پس از 65 ساعت از زمان رسمی اتمام رای گیری و آغاز شمارش آراء اسامی نهایی منتخبان شورای ا