خرید کتاب سکه طلا

کلیک - صفحه 4

محققان یک باتری مبتنی بر ژل ابداع کرده اند که می تواند حرارت بدن را به انرژی الکتریسته تبدیل کند. این ابداع گام بزرگی در ساخت باتری های نسل جدید محسوب می شود.