خرید سکه کلکسیونی

کلیک - صفحه 3

شرکت گوگل برای جلوگیری از انتشار خبر های دروغ در فضای مجازی قابلیت جدیدی را به موتور جستجوی خود افزوده است. این قابلیت که Fact Check (بررسی حقیقت) نام گرفته با