کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار رسا - صفحه 89

کمیته فنی و توسعه و صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ فوتبال ایران از تمدید فرصت ارسال مدارک مالی باشگاه ها به afc خبر داد به گزارش تدبیر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران کمیته فنی و توسعه و صدور مجوز حرفه ای اعلام کرد با توجه به حجم زیاد اطلاعات ارسال