جشنواره نوروزی

اخبار رسا - صفحه 5

به گزارش خبرگزاری رسا، در ادامه اقدامات نژادپرستانه و اسلام هراسی برخی گروه های افراطی در اروپا، این بار افراد ناشناس به مسجدی در شهر «برلین» پایتخت آلمان حمله کرده و آن را مورد هتک حرمت قرار دادند. ب