کتاب سکه های ماشینی قاجار

رسا - صفحه 4

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، هشتاد و دومین شماره نشریه خط حزب الله با سخن هفته ای درباره اولویت های دولت دوازدهم با عنوان «توجه به طبقه محروم اولویت دولت دوازدهم