جشنواره نوروزی

اخبار رسا - صفحه 3

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کتاب «فمنیسم، راه یا بی راه؟» نوشته پاسنو، دایان در سال 1384 به چاپ رسید، مترجم، دکتر محمد رضا مجیدی و توسط پژوهشگاه فرهنگ و معارف در 207 صفحه و 10 فصل منتشر شد. دکتر محم