جشنواره نوروزی

اخبار رسا - صفحه 2

به گزارش خبرگزاری رسا دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد»، به نقل از نویسنده آن چنین نقل کرده است: «ما یک قفسه کتاب داریم در کنار اتاق خودمان که در آن چند صد