کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار جام نیوز - صفحه 7

دو متهم به قتل با جلب رضایت اولیای‌ دم از قصاص نجات یافتند.به گزارش سرویس حوادث جام نیوز، دو متهم به قتل با جلب رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافتند. این در حالی است که یکی از آنها پس از گذراندن حبس از زندان آزاد می شود اما دیگری