جشنواره نوروزی

اخبار جام نیوز - صفحه 7

به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، پیش از این تصور می شد مصرف آبمیوه ممکن است موجب بروز چاقی در کودکان شود، اما در مطالعه جدید مشخص شده که مصرف متعادل آن بی ضرر است. محققان دانشگاه واشنگتن سیاتل در مطالعه خود به بررسی نتایج