کتاب سکه های ماشینی قاجار

جام نیوز - صفحه 6

در این نظرسنجی همچنین بدست آمد که آمار رضایتمندی از ترامپ در آمریکا 42 درصد می باشد و آمار نارضایتی از وی 53 درصد می باشد. به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی نوشت: رئیس جمهور ترامپ حدود 100 ر