جشنواره نوروزی

اخبار جام نیوز - صفحه 5

اینجانب از آقای حسن روحانی برای مناظره در خصوص رعایت منشور حقوق شهروندی توسط وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید در رسانه ملی یا در هر اجتماع مردمی در هر کجای ایران که مدنظرشان باشد دعوت بعمل می آورمبه گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، حمید