جشنواره نوروزی

اخبار جام نیوز - صفحه 4

علی نصیریان هنرمند پیشکسوت پیام روز ملی تئاتر را نوشت و در آن تاکید کرد برای شکل گیری هنر ملی نباید صرفا به الگوبرداری از هنر دیگر کشورها پرداخت.به گزارش سرویس فرهنگی جام نیـوز، علی نصیریان بازیگر تئاتر و سینما، دارای نشان درجه یک