کتاب سکه های ماشینی قاجار

جام نیوز - صفحه 4

"پالیتیکو ادعا کرده است که تعدادی از این زندانیان به انتقال قطعات الکترونیکی قابل استفاده در موشک‌های کروز و موارد مشابه متهم شده بودند."به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، پالیتیکو در یک گزارش تحقیقی نوشت دولت اوباما تمامی موارد مربوط