کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار جام نیوز - صفحه 3

مردی که متهم است با همدستی فردی دوستش را کشته چون فکر می‌کرد همسر برادرش را مورد آزار و اذیت قرار داده است، از ایران متواری شد اما همدست او بازداشت شد و پای میز محاکمه رفت. به گزارش سرویس حوادث جام نیوز، آذرماه سال ٨٦ کارگر ساختمان