جشنواره نوروزی

اخبار جام نیوز - صفحه 3

نام مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به شکل عجیبی در رسانه قطری مطرح شده است!به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه اولین تمرین خود را با حضور تمام بازیکنانش برای بازی با قطر در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی برگز