جشنواره نوروزی

اخبار جام نیوز - صفحه 2

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، پرونده شکایت مانوئل ژوزه از باشگاه پرسپولیس پر است از ابهام. این ابهامات، حتی فیفا را دچار تردیدهای بسیاری برای صدور رأی نهایی کرده. ابهامات پیچیده این پرونده را مرور می کنیم. آپشن های استثن