جشنواره نوروزی

اخبار جام نیوز - صفحه 1

خبرگزاری رویترز در باکس عکسی از موصل، این تصویر را به نمایش گذاشت.به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، خبرگزاری رویترز در باکس عکسی از موصل، این تصویر را به نمایش گذاشت. 501