خرید سکه کلکسیونی

اخبار جام نیوز - صفحه 1

شنیده شد از شنودها در آن شدت سنگینی باران و برف شخص صدام روی شبکه بی سیم می آمد و پیام هایی می داد که روحیه سربازانش را تقویت کند.به گزارش سرویس مقاومت جام نیـوز، بیش از چهل و پنج بار دشمن برای پس گرفتن مواضعش در محدوده لشگر10 در ع