کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار جام نیوز - صفحه 1

روابط عمومی وزارت خارجه، در واکنش به ادعاهای اخیر کریمی قدوسی یکی از نمایندگان مجلس این ادعاها را بی اساس و کذب و آن را مصداق عمل مجرمانه و قابل پیگرد عنوان کرد.به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، روابط عمومی وزارت خارجه، در واکنش به ا