خرید کتاب سکه طلا

اخبار فرهنگ نیوز - صفحه 7

آمریکا با قراردادهای موسوم به تیسا (TISA) به دنبال محدود کردن قدرت کشورهای بریکس است. به گزارش فرهنگ نیوز، پایگاه موسسه تحقیقاتی تحلیلی گلوبال ریسرچ، نوشت؛ ویکی لیکس در گزارش اخیر خود به مسئله تیسا (TISA) پرداخته است. اما تیسا (TI